Bröstinflammation - ett fysiologiskt vävnadssvar

Bröstinflammation kan betraktas som ett fysiologiskt vävnadssvar för att upprätthålla normal hälsa i bröstvävnaden, snarare än en sjukdomsmanifestation [1, 2].

Mjölken innehåller ett flertal antiinflammatoriska faktorer, som Immunoglobulin (Ig) A, glykoproteiner, glykolipider, muciner, oligosackarider. Mjölken innehåller också ett flertal proinflammatoriska cytokiner som interleukin (IL)-1, IL-6, IL-8, IL-12 och Tumor necrosis factor (TNF)-α. Många av dessa faktorer fungerar som tillväxtfaktorer för immunsystemet. IL-1 stimulerar syntes av kortikosteroider, insulin och akutfas reaktanter, till exempel C-reaktivt protein (CRP), i levern. IL-1 stimulerar också ökad benmärgen till hematopoes (stigande Hb),

B-lymfocyter till antikroppssyntes, T-lymfocyter till syntes av IL-12 och makrofager till syntes avTNF-α. IL-8 attraherar immunologiska celler [3]. TNF-α ökar permeabiliteten i vaskulärt endotel. Då dessa cytokiner frisätts i systemcirkulationen vid amning utlöser de symtom (värmeökning, rodnad, svullnad, ömhet) oavsett om bakterieinfektion föreligger eller ej.

Det finns ett samband mellan låga nivåer av IgA och laktoferrin och mastit hos kvinnor. Det är möjligt att stress med minskade IgA-nivåer kan leda till mastit. IgA-nivåerna är minskade i saliv vid psykisk stress, utmattning och sömnbrist. Man har inte påvisat någon skadlig effekt av bröstmjölkens cytokiner på barnets tarmslemhinna. Däremot har ökad permeabilitet i barnets tarmslemhinna påvisats vid ”mixed feeding”, delamning [1].

Bakterietal och leukocyttal i bröstmjölken anses ej korrelera till mastit hos människa, vilket man ser i djurstudier.

Man har funnit att laktoskoncentrationen i mjölken är lägre, mellan 17–54%, hos kvinnor med mastit. Saltnivån i bröstmjölken kan vara 34 % högre i det drabbade bröstet när man jämfört med det friska. Det kan medföra att barnet avstår från att amma den salta mjölken [4].

Subklinisk mastit förekommer där man påvisat höga saltnivåer i mjölken och koncentrationen av IgA, laktoferrin, lysosym och IL-8 men dock utan symtom [5]. Nutritionsfaktorer har diskuterats som orsak till bröstinflammation. Fler studier av mjölkens natriuminnehåll, immunfaktorer och proinflammatoriska cytokiner i relation till kliniska symtom bör göras.

  1. Fetherston Mastitis in lactating women: physiology or pathology? Breastfeed Rev. 2001;9(1):5-12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11424519 Länk till annan webbplats.
  2. Ingman WV, Glynn DJ, Hutchinson Inflammatory mediators in mastitis and lactation insufficiency. J Mammary Gland Biol Neoplasia. 2014;19(2):161-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24961655 Länk till annan webbplats.
  3. Hanson Immunobiology of human milk : how breastfeeding protects babies. Amarillo, Texas: Pharmasoft Pub.; 2004.
  4. Conner Elevated levels of sodium and chloride in milk from mastitic breast. Pediatrics. 1979;63(6):910-1.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/572030 Länk till annan webbplats.
  5. Willumsen JF, Filteau SM, Coutsoudis A, Uebel KE, Newell ML, Tomkins Subclinical mastitis as a risk factor for mother-infant HIV transmission. Adv Exp Med Biol. 2000;478:211-23. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11065074 Länk till annan webbplats.

Om innehållet

Publicerad: 27 August 2016

Författare: Cecilia Brolinger Barnsjuksköterska, Barnmorska, IBCLC*, Capio BVC Hammarbyhöjden, Wiveka Estberger Barnmorska, IBCLC* Södersjukhuset AB,
Elisabet Granberg Barnmorska, IBCLC* Danderyds Sjukhus AB, Anna Gustafsson Barnmorska, IBCLC*, doktorand, Karolinska Universitetssjukhuset, Gunilla Holland Barnmorska spec. amning, IBCLC*, Södersjukhuset AB, Elisabeth Hjärtmyr Barnmorska, Barnsjuksköterska spec. amning, BB-Sophia, Kerstin Lindahl Barnmorska spec.amning, IBCLC*, Danderyds Sjukhus AB, Kristin Svensson Universitetsbarnmorska spec. amning, dr med vet, Karolinska Universitetssjukhuset, Virpi Saastamoinen Barnmorska Karolinska Universitetssjukhuset, Annette Säll Everö Barnmorska, IBCLC* Södertäljesjukhus,
Ann Tiits Barnmorska, IBCLC* MamaMia MVC, Söder, Sofia Zwedberg Barnmorska spec amning, klinisk adjunkt dr fil, Karolinska Universitetssjukhuset , Anna Österberg Barnsjuksköterska, Distriktssköterska, IBCLC*Norrtälje BVC

*International Board Certified Lactation Consultant

Granskad av: Medicinska granskare och konsulter till AMSAK
Ylva Vladic Stjernholm, docent och överläkare, Kvinnokliniken Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna.Maria Karlsson, med. dr, överläkare, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.Annika Asplund, apotekare, Läkemedelsinformationscentralen.