Herpes simplex

ICD-kod O92.7 + O98.3

Bakgrund

Många bär på antikroppar av herpes simplex virus (HSV) och besvären kan utlösas vid stressrelaterade händelser, kan även förekomma på brösten [1, 2].

Frekvens

Ett ovanligt tillstånd på Amningsmottagningarna. I övrigt saknas uppgifter.

Riskfaktorer

  • Bärare av HSV

Symtom

  • Stark smärta
  • Små blåsor på bröst och bröstvårtan/vårtgården [1, 2]

Handläggning och omvårdnad

  • Vid misstanke om HSV infektion på bröstet bör kvinnan göra ett amningsuppehåll tills infektionen är verifierad och behandlad. Framför allt om barnet är under 3 månader [1, 2].
  • Samråd om lämplig urmjölkningsmetod tills amningen kan återupptas. Bröstmjölken kastas så länge blåsorna är aktiva, bröstmjölken ska inte heller frysas då virus överlever frysning.

  1. Barrett ME, Heller MM, Fullerton Stone H, Murase Dermatoses of the breast in lactation. Dermatol Ther. 2013;26(4):331-6.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23914890 Länk till annan webbplats.
  2. Heller MM, Fullerton-Stone H, Murase Caring for new mothers: diagnosis, management and treatment of nipple dermatitis in breastfeeding mothers. Int J Dermatol. 2012;51(10):1149-61.
  3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22994661 Länk till annan webbplats.

Om innehållet

Publicerad: 27 August 2016

Författare: Cecilia Brolinger Barnsjuksköterska, Barnmorska, IBCLC*, Capio BVC Hammarbyhöjden, Wiveka Estberger Barnmorska, IBCLC* Södersjukhuset AB,
Elisabet Granberg Barnmorska, IBCLC* Danderyds Sjukhus AB, Anna Gustafsson Barnmorska, IBCLC*, doktorand, Karolinska Universitetssjukhuset, Gunilla Holland Barnmorska spec. amning, IBCLC*, Södersjukhuset AB, Elisabeth Hjärtmyr Barnmorska, Barnsjuksköterska spec. amning, BB-Sophia, Kerstin Lindahl Barnmorska spec.amning, IBCLC*, Danderyds Sjukhus AB, Kristin Svensson Universitetsbarnmorska spec. amning, dr med vet, Karolinska Universitetssjukhuset, Virpi Saastamoinen Barnmorska Karolinska Universitetssjukhuset, Annette Säll Everö Barnmorska, IBCLC* Södertäljesjukhus,
Ann Tiits Barnmorska, IBCLC* MamaMia MVC, Söder, Sofia Zwedberg Barnmorska spec amning, klinisk adjunkt dr fil, Karolinska Universitetssjukhuset , Anna Österberg Barnsjuksköterska, Distriktssköterska, IBCLC*Norrtälje BVC

*International Board Certified Lactation Consultant

Granskad av: Medicinska granskare och konsulter till AMSAK
Ylva Vladic Stjernholm, docent och överläkare, Kvinnokliniken Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna.Maria Karlsson, med. dr, överläkare, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.Annika Asplund, apotekare, Läkemedelsinformationscentralen.