Njursjukdomar

Njursjukdomar omfattar njurbäckeninflammation och njurinflammation samt
kronisk njursjukdom som innefattar flera underliggande sjukdomar som kan leda till njursvikt.