Njursjukdomar

De vanligaste akuta njursjukdomarna är njurbäckeninflammation och njurinflammation.

Kronisk njursjukdom är vanligt hos patienter med diabetes eller hjärt-kärlsjukdom och innefattar flera underliggande sjukdomar som kan leda till njursvikt. Kronisk njursjukdom är vanligt och upptäcks ofta vid undersökning av orsak till högt blodtryck, vid upptäckt av röda blodkroppar eller äggvita i urinprov.

Till toppen