Njursjukdomar

De vanligaste akuta njursjukdomarna är njurbäckeninflammation och njurinflammation.

Kronisk njursjukdom är vanligt hos patienter med diabetes eller hjärt-kärlsjukdom och innefattar flera underliggande sjukdomar som kan leda till njursvikt. Sjukdommen upptäcks ofta vid undersökning av orsak till högt blodtryck, vid upptäckt av röda blodkroppar eller äggvita i urinprov.

Till toppen