Basutredning vid narkotikaberoende och doping

Vuxenpsykiatrins Basutredning (AUDIT – C Pdf, 107.1 kB. tre första frågorna), ASRS, Pdf, 31.5 kB. PHQ-9 Pdf, 43.5 kB., EQ-5D Pdf, 38.7 kB.,
CGI-S, M.I.N.I. SCID-I, Länk till annan webbplats. Anamnes)
Med tillägg: AUDIT Pdf, 276.5 kB. inklusive TLFB, DUDIT Pdf, 147.1 kB. inklusive TLFB , MANSA (alt GAF), V- RISK-10 Pdf, 143.5 kB., SCID ll, Suicidstegen Pdf, 88.6 kB., klinisk intervju, somatisk us, blod- och urinprover.

Skattningsskalor och tolkningsmallar

Basutredning vid narkotikaberoende

Om innehållet

Granskad av: Johan Franck, verksamhetschef, professor, SLSO och sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm.

Till toppen