Histaminförgiftning (scombroidförgiftning)

Definition

Sjukdomen orsakas av ett bakteriegift (toxin) som bildats i felaktigt förvarad eller tillredd makrill, tonfisk och bonito (fiskfamiljen Scombroidae). Även andra fiskarter kan ge upphov till histaminförgiftning, t ex sardiner, ansjovis, oljefisk (ruvett) och escolar (falsk smörfisk). Fiskköttet blir toxiskt på grund av bakterier som omvandlar histidin till histamin. Histaminförgiftning har även rapporterats efter förtäring av andra livsmedel med höga halter av histamin och andra biogena aminer, t ex vissa hårda ostar.

Klinisk bild

Inkubationstiden är mycket kort, 15–60 minuter. Vanliga symtom är hettande, stickande känsla, kraftig huvudvärk, pepparbitter smak i munnen, intensiv rodnad, främst i ansiktet, hjärtklappning, "oro i kroppen", ibland andningsbesvär, diarréer och magont (inte kräkningar). Duration 2-3 timmar.

Behandling

Tabl Desloratadin 5 mg, 2 x 1 (obs). För övrigt symtomatisk behandling. Fortsätt med tabl Desloratadin 5 mg, 2 x 1 i 5 dagar eller så länge symtomen varar.

Spåra källan och meddela restaurangen eller matleverantören.

ICD-kod: Urtikaria ospec L50.9

Till toppen