Akut vård

Akut vård omfattar akut omhändertagande av en patient oavsett ålder, från det att patienten söker vård och närmaste dygnen därefter. Det är viktigt att rätt patient kommer i rätt tid till rätt vårdnivå.

Regionala kunskapsstöd om akut omhändertagande hittar du här och under respektive organområde.

Till toppen