Artärocklusion i extremitet

Orsak

Ofta kronisk perifer artärsjukdom. Snabb försämring eller akuta symtom beroende på lokal trombosbildning eller emboli från hjärtat (oftast patient med förmaksflimmer). Mindre vanlig embolikälla är aneurysm i aorta, a femoralis eller i a poplitea.

Klinisk bild

Vid ocklusion akut uppträdande smärta, kyla, blekhet, kraftlöshet och känselnedsättning i extremitet. Avsaknad av pulsar i drabbad extremitet.

Utredning

  • Blodprover: Blod-, elektrolytstatus, PK, APT-tid.
  • EKG.
  • Värdera ischemigrad genom klinik, pulspalpation, ankeltryck och dopplerundersökning.
  • Viabel vävnad: Mätbart ankeltryck, opåverkad motorik och sensibilitet.
  • Hotad kroppsdel: Inga arteriella dopplersignaler. Motorik eller sensibilitet påverkad. Vilosmärta.
  • Irreversibel vävnadsskada: Inga venösa dopplersignaler. Marmorerad hud.

  Behandling

  • Kontakta kärlkirurg för övertagande eller gemensam handläggning. Vidare utredning med ultraljud-duplex eller angiografi alternativt akut embolektomi.
  • Inj Heparin 5000 E iv alternativt lågmolekylärt heparin i lågdos i samråd med kirurg.
  • Inj morfin 1 mg/ml 5-10 ml mot smärta.
  • ASA (Trombyl) 75 mg x 1 till alla. Klopidogrel 75 mg x 1 vid ASA-överkänslighet. Tabl atorvastatin 20-40 mg x 1.

  ICD-koder: Övre extremitet I74.2; nedre I74.3

  Till toppen