Hypertensiv kris på grund av feokromocytom

Mycket ovanlig form av sekundär hypertoni. Orsakas av katekolamin-producerande tumör i binjurarna eller sympatiska gränssträngen.

Klinisk bild

Huvudvärk (80 %), palpitationer/takykardi (60 %), paroxysmala taky­arytmier, svettningar (60 %), blekhetsattacker, illamående, svaghet, trötthet, ångest, mm. Symtomen kommer ofta attackvis.

Hypertensiv kris utlöses ofta av anestesi, läkemedel (t ex TCA, metoclopramid), vissa födoämnen (tyramin) samt tryck mot tumören.

OBS. Screena patient med svårbehandlad hypertoni, paradoxalt svar på beta­blockerare, normalt viloblodtryck men kraftig blodtrycksreaktion vid arbete eller anestesi.

Katekolaminproducerande tumörer i binjuren upptäcks oftast via ”DT-buk” utförd på annan indikation. Blodtrycket kan vara normalt och symtom saknas.

Utredning

Om stark klinisk misstanke samråd med bakjour eller endokrinolog.

Övriga patienter med symtom förenliga med feokromocytom utreds senare med P-Metoxynoradrenalin och P-Metoxyadrenalin helst i samband med attack. Vid patologiska värden DT binjurar.

Behandling

I de flesta fall är inte diagnosen fastställd och behandling ges med injektion eller infusion av labetalol (Trandate). Betablockad ensamt ska undvikas. Tabl doxazocin (Alfadil) är ett alternativ, startdos 4-8 mg.

ICD-koder: Hypertoni sekundär till endokrin sjukdom I15.2 + malign tumör i binjuremärgen C74.1 alternativt benign binjuretumör D35.0

Till toppen