Hypertoni med höga tryck utan encefalopati eller kristecken

Definition

Mycket högt blodtryck (>230/120 mmHg) utan neurologiska symtom eller andra kristecken.

Utredning

  • Blodtryck i båda armarna.
  • Blodprover: Blod-, elektrolytstatus. Troponin T. Urinsticka.
  • EKG.
  • Lyssna över njurartärerna, kontrollera perifera pulsar.
  • Utredning av eventuell sekundär hypertoni i senare skede.

  Behandling

  Undvik drastisk blodtryckssänkning (>50 mmHg). Kombinera calciumblockad (felodipin 5-10 mg eller amlodipin 5-10 mg) och RAS-hämmare (enalapril 5-10 mg eller candesartan 8-16 mg). Vid puls >90-100 lägg till betablockare (metoprolol depot 50-100 mg). Observera patienten 4-12(-24) tim. Om rimlig blodtryckssänkning polikliniskt uppföljning efter 1-3 dagar.

  ICD-kod: Beroende på underliggande orsak, I10-I15

  Till toppen