Diabetes – handläggning vid fasta eller inför operation

Vätskebehandling vid fasta eller inför operation

Vid P-Glukos ≥10 mmol/l ge inf Ringer-Acetat 1000 ml på 6-12 tim. Tillsätt Addex-Kaliumklorid efter behov, 0-20(-40) mmol.

Vid P-Glukos <10 mmol/l ge inf Glukos 50 mg/ml buffrad (Na 70 mmol, Cl 45 mmol). Tillsätt Addex-Kaliumklorid efter behov, 0-20(-40) mmol. Alternativt Glukos 50 mg/ml, 1000 ml + Addex-Natriumklorid 80 mmol. Tillsätt Addex-Kaliumklorid efter behov, 0-20(-40) mmol.

Överväg näring via magslang eller TPN för patienter med fasta mer än 2-3 dygn beroende tidigare nutritionsstatus.

Insulinbehandling vid fasta/kirurgi

Korrigera P-Glukos >12 mmol/l med Novorapid.

Följ P-Glukos 6-12 gånger per dygn.

  • Diabetes typ 2: Orala antidiabetika sätts ut tillfälligt, Ge halva normaldosen långverkande insulin. Novorapid vid blodsocker >12 mmol/l.
  • Diabetes typ 1: Ge 80-100 % av långverkande insulin, Eventuellt ges kortverkande insulin vid behov. Kontakta eventuellt endokrinolog. Mät blodketoner vid blodsocker >15 mmol/l och alltid vid insulinpump-dysfunktion.
  • Insulininfusion är ett alternativ både vid diabetes typ 1 och 2.
  • Insulinpump: Om patienten läggs in på grund av förvirring eller höga/låga sockernivåer ska pumpen stängas av. Vid kirurgi med duration 1-2 timmar kan pumpen fortgå. Om pumpen stängs av ska basalinsulin ges cirka 30 minuter innan avstängning. Överväg insulininfusion. Kontakta endokrinolog.
  • Njursvikt: Insulinbehovet sjunker
Till toppen