Tyreoidit

Definition

Inflammation i tyreoidea med lokala och/eller generella symtom.

Orsaker

Subakut granulomatös tyreoidit (De Quervain) är sannolikt orsakad av virusinfektion eller postinfektiös process som ger lokala och generella symtom på grund av hormonutsvämning. Exempel är typisk ”destruktionstyreoidit” som ger ett bifasiskt förlopp med övergående tyreotoxikos under 2-6 v oftast följd av hypotyreos 2-8 v under utläkningen för att sedan återgå till normal tyreoideafunktion. 10-15 % utvecklar dock förr eller senare en permanent hypotyreos. Vanligaste ålder är 30-50 år.

Autoimmun tyreoidit. Post-partum, tyst tyreoidit. Sällan lokala symtom. Kronisk lymfocytär process (Hashimoto) medför långsam utveckling av hypotyreos. Sju gånger vanligare hos kvinnor.

Övriga ”destruktionstyreoiditer”: Halstrauma, läkemedel (radiojod, amiodaron, immunmodulerare, interferon).

Bakteriell, infektiös tyreoidit

Klinisk bild

Smärtsam tyreoidit

Subakut tyreoidit (De Quervain) med smärta över sköldkörteln, sjukdoms-känsla och lätt feber (60 %), lätta hypertyreos symtom som hjärtklappning (70 %), initial darrhänthet, eventuellt myalgi och värmeintolerans (influensaliknande symtom).

Strålnings- och traumautlöst tyreoidit.

Bakteriell, infektiös tyreoidit. Klinisk bild som abscess under utveckling. (se också diff. diagnos nedan)

Icke smärtsam tyreoidit

Autoimmun tyreoidit (Hashimoto): Ibland initial tyreotoxikos (vid ”tyst” tyreoidit) men så småningom permanent hypotyreos.

Postpartum-, läkemedels- och fibrosutlöst tyreoidit.

Utredning

  • Anamnes, status och typiskt palpationsfynd.
  • TSH, fritt T4 och eventuellt fritt T3.
  • CRP ökat i >85 % och SR oftast >50 mm vid subakut granulomatös tyreoidit. SR>CRP.
  • TPO-ak och TRAK i utvalda fall. (Hashimoto, post-partum och “tyst“ är TPO-ak-positiv).
  • Finnålsbiopsi ger diagnos men behövs sällan.
  • Tyreoidea-scintigrafi visar lågt upptag.
  • Ultraljud tyreoidea visar normal eller förstorad tyreoidea (behöver nästan aldrig beställas på akutmottagningen).

Differentialdiagnoser

Akut blödning i tyreoideacysta kan ge smärta och lokal ömmande resistens. Akut infektiös tyreoidit med feber, lokal ömhet, rodnad och svullnad, samt hög CRP/sänka utan funktionsrubbning. Behandlas i första hand med parenteralt antibiotika med stafylokock-täckning. Akut ÖNH-konsult vid behov. En faryngeal abscess kan ge smärta över tyreoidea. Patienten har allmänpåverkan, ofta sväljsvårigheter och rodnad över tyreoidea.

Behandling

Subakut tyreoidit: NSAID i lindriga fall. De flesta behöver steroider. Vid allmänpåverkan eller SR >50 mm ges prednisolon 30 mg x 1, övriga 20 mg x 1. Dosen trappas ned 5 mg/v. Effekten är ofta dramatisk med besvärsfrihet efter 1-2 dygn. Remiss till husläkare, i undantagsfall till endokrinolog.

Icke smärtsam/autoimmun tyreoidit diskutera med endokrinolog.

ICD-kod: Subakut E06.1, Autoimmun E06.3

Till toppen