Alkohol

Intensivvårdsindikation

Djup medvetslöshet, andningspåverkan, aspiration eller hypotermi (tem­peratur <34,0 ºC).

Klinisk bild

Etylalkoholintoxikation är den vanligaste orsaken till medvetslöshet på medicinakuten. Hjärnstamsparalys med koma, andningsförlamning och död kan inträda vid P-Etanol 60-120 mmol/l (2-4 promille). Den individuella toleransen varierar mycket.

Differentialdiagnos: Isopropanolintoxikation (handdesinfektion) ses hos missbrukare, ibland på vårdavdelningar. Klinisk bild påminner om etanolförgiftning. Medlet nedbrytes till NH3 och är relativt atoxiskt i låg-måttlig dos. Isopropylalkohol bestäms samtidigt med etanol (och metanol) men utsvaras ej om koncentrationen är noll. Plasmakoncentration >15 mmol/l ger ofta medvetandesänkning; >25 mmol/l ger vanligen medvetslöshet men stor variation på grund av toleransutveckling.

Komplikationer

 1. Hypoglykemi som kan utlösa kramper.
 2. Andningsinsufficiens och luftvägsproblem - ta blodgas.
 3. Aspiration – auskultation/blodgaser.
 4. Förmakstakyarytmier, viker vanligen spontant inom 24 timmar.
 5. Muskeltryckskador – kroppsundersökning/total-CK.
 6. Elektrolytrubbningar - hyponatremi och hypokalemi vanligast.
 7. Skalltrauma – neurologstatus.
 8. Grav metabolisk acidos - misstänk metanol- eller etylenglykol-intoxikation.

Utredning

Överväg nedanstående utredning.

Blodprover: Etanol, metanol, paracetamol, elektrolytstatus och glukos. PK, ASAT, ALAT. Blodgaser. Vid misstanke om muskelskada: CK eller myoglobin.

EKG. Pulsoximetri.

DT hjärna vid tecken på skalltrauma.

Behandling

 1. Dåligt väckbar patient ska övervakas i stabilt sidoläge.
 2. Inj Vitamin-B1 50 mg/ml, 2 ml iv på vid indikation.
 3. Överväg inj Narcanti och/eller inj Lanexat vid misstänkt blandförgiftning eller andningspåverkan.
 4. Korrigera hypoglykemi och elektrolytrubbning vb.
 5. Inf Ringer-Acetat 1000 ml under 6 tim vid medvetslöshet.
 6. Överväg KAD, kontrollera diures.

ICD-koder: Etylalkoholintoxikation F10.0; Etanol T51.0; Oavsiktlig förgiftning X45.9; Förgiftning, med avsikt att skada sig själv X65.9

Till toppen