GHB

Gammahydroxybutyrat är klassat som narkotika men det är en kroppsegen substans med effekter på CNS. GHB syntetiseras illegalt och intas i berusningssyfte, oftast peroralt. Fotogenliknande doft.

Farmakokinetik och toxicitet

Snabb absorption med påverkan efter 15 min och toppkoncentration inom 1,5-2 tim. Passerar blod-hjärnbarriären. Metaboliseras i de flesta vävnader till koldioxid och vatten. En del kan även metaboliseras till GABA. Cirka 10 % utsöndras via urinen. Halveringstiden är ca 30 min. Om adekvat symtomatisk behandling mycket god prognos.

1 g GHB (1 kapsyl), lindrigt rus, som varar ca 1 tim.

2 g GHB leder till sömn inom 30 min.

3-4 g GHB orsakar koma, varaktighet 3-5 tim.

5-6 g orsakar koma med risk för andnings- och cirkulationssvikt.

Klinisk bild

  1. CNS-depression, slöhet till djupt koma. Vanligen vaknar personen abrupt inom 1-2 tim och är i regel symtomfri 4-8 tim efter intaget.
  2. Minskad muskeltonus, kräkningar. Muskelryckningar förekommer.
  3. Risk för andningsdepression. Cheyne-Stokes andning vanlig.
  4. Bradykardi men oftast normalt blodtryck och EKG. Cirkulations-påverkan förekommer.
  5. Övergående hypokalemi och hypernatremi kan uppträda.
  6. Delirium vid avbruten hög (daglig) konsumtion.

  Utredning - Provtagning

  Blodgas. Elektrolyter. P-Glukos.

  GHB kan bestämmas i urin och serum på enstaka laboratorier.

  Behandling

  1. Symtomatisk, andningsövervakning. Kol har begränsat värde, då patienten är medvetandesänkt.
  2. Atropin vid bradykardi. Vätska vid hypotension.
  3. Korrigera elektrolytrubbning (hypokalemi).
  4. Uppvaknandet är ofta abrupt och kan följas av förvirring samt hallucinos. Sedering med propofol vb.
  Till toppen