Klorokinfosfat

20-25 tabl klorokinfosfat à 250 mg medför en potentiellt dödlig förgiftning på grund av hjärttoxicitet även om adekvat IVA-vård insätts snabbt. Klorokin absorberas snabbt. Kontakta GIC.

Klinisk bild

Symtomen kan komma mycket snabbt (minuter-timmar).

I lindrigare fall: Huvudvärk, yrsel, synrubbningar, tinnitus, excitation, illamående, kräkningar.

I allvarligare fall: Somnolens, koma, kramper (kan debutera sent), andningsdepression och maligna arytmier. EKG: Breddökade QRS. Hypokalemi, hypokalcemi, hypoglykemi, metabolisk acidos. Hjärnödem.

Behandling

Kontakta GIC.

Till toppen