Nätdroger

Förutom spice (olika rökmixar av syntetiska cannabinoider) finns ett flertal droger som handlas över nätet. Exempel: Bantings och dopingmedel; dinitrofenol, subutramin. Centralstimulerande droger; 5-IT, MDMA, MDPV (potent svårdoserat centralstimulerande. Risk för multiorgansvikt), bencylpiperazin, 4-metylamfetamin. Lugnande/dämpande medel: Dextro-metorfan, GHB, ketamin, MT-45 (syntetisk opioid som orsakat flera dödsfall bland annat vid fasthållning), fentanylanaloger. Det finns ett otal andra och nya kommer hela tiden.

Tänk i första hand på toxidrom. Vid misstanke på intag av nätdrog och symtom som oro, agitation, agiterat delirium, hypertermi rekommenderas tidig sedering med propofol iv eller inj ketamin (100-)200 mg im. Detta kräver narkosassistans och övervakning, i regel IMA- eller IVA-vård.

Vid oklara förgiftningar där substansen misstänks vara en internetdrog kontakta GIC. Urinprov/U-internetdroger beställs via Takecare.

Till toppen