NSAID

God prognos även vid stor överdos, >2 g. Skärpt observation vid njursjukdom, hjärt- eller leverinsufficiens, SLE, hypovolemi och långvarig NSAID-behandling.

Klinisk bild

Vid akut överdosering ses ibland GI-symtom som kan vara intensiva och långdragna. CNS-påverkan - både excitation och sedering – förekommer. Allvarliga men ovanliga symtom är njurskada (reversibel), generella kramper och viss cirkulationspåverkan. Om patienten varit symtomfri i 6 timmar är förgiftningsrisken liten.

Utredning

Blodprover: Elektrolytstatus, ASAT och ALAT. Vid massiv förgiftning syrabas- och koagulationsstatus.

Behandling

Behandlingen är symtomatisk.

  1. Kol 50 g om dos inom 2 timmar.
  2. Vid GI-besvär ges PPI, t ex omeprazol/esomeprazol iv.
  3. Vätska po och iv för god diures.
  4. Diazepam vid kramper.
Till toppen