Spice

Spice är benämning på syntetiska kannabinoider. I regel sprejas substanserna på torkade växtdelar (tobak, läkemalva, te). Effekt inom 10 min efter rökning. Vid beställning över nätet levereras spice i påsar om 3-5 g. Ett flertal kannabinoider är narkotikaklassade men laboratorierna utveckar hela tiden nya. Även symtomen kan variera.

Klinisk bild

  1. Lindrig takykardi och lindrig hypertoni. Kräkning, huvudvärk, yrsel, mydriasis, svettning, ryckningar och domningar är vanliga symtom.
  2. CNS-deprepression, medvetslöshet, kramper och även stroke är beskrivet. Akut psykos och uttalad hallucinos förekommer.
  3. Uttalad takykardi, kardiell ischemi och ST-höjningar.
  4. Hyperglykemi och hypokalemi förekommer.
  5. Akut njursvikt som krävt dialys (kannabinoider typ XLR-11).

  Utredning - Provtagning

  Blodgas. Elektrolyter. P-Glukos. Urinscreening vb.

  Behandling

  1. Övervakning av puls/blodtryck och medvetandegrad.
  2. Diazepam mot kramper, oro och ångest.
  3. Korrigera elektrolytrubbning (hypokalemi).
  Till toppen