Teofyllin

Numera sällsynt men potentiellt livshotande förgiftning. S-teofyllin >110 µmol/l anses toxisk, arytmirisk vid nivåer >140. Kontakta GIC.

Kronisk förgiftning vid underhållsbehandling karakteriseras av svåra symtom vid lägre plasmakoncentrationer än vid en akut förgiftning.

Till toppen