Warfarin

Ovanlig men livshotande förgiftning. Fastställ att intoxikation föreligger. Detta kräver upprepade kontroller av PK eftersom påverkan på PK dröjer 10-15 tim efter intag. Snabb ökning av PK ses vid intag av hög dos.

Utredning

  • Kontrollera eventuell blödning (näsa, urin, hud, GI-kanalen mm).
  • Kontrollera och följ PK, APT-tid och Hb. PK följes var 4-6 timme initialt, senare kan kontrollerna glesas ut. Är PK opåverkat 24 tim efter uppgivet intag så föreligger inte förgiftning (detta förutsätter att K-vitamin eller koagulationsfaktorer inte givits).
  • Patologiska leverprover eller leversjukdom innebär ökad risk för allvarlig koagulationspåverkan.

  Behandling

  • Rådfråga koagulationsjour och/eller GIC.
  • Indikation för intensivvård första dygnen om intag av hög dos.
  • Magsköljning och aktivt kol på vid indikation.
  • Lindriga fall där patienten inte står på warfarin och PK stigit till >2 först efter 1 dygn men inga symtom ges K-vitamin po eller iv 10 mg x 2.
  • Vid allvarlig förgiftning där PK stigit till >2 redan inom ett dygn eller vid spontana blödningar ges inj K-vitamin 20 mg x 2 iv i minst 4 doser. PK kontrolleras 2 gånger per dygn även dygnet efter avslutad antidot-behandling och 1 gång dag 2 och 4 därefter.
  • Om blödning och PK >4 ge faktorkoncentrat (Ocplex, Confidex) enligt åtgärder vid allvarlig blödning, se procedurer, Warfarin.
  • Patient som behandlas med warfarin. Lindrig ”överdos” behandlas med K-vitamin 2-5 mg iv eller po. Ta PK med tätare intervall. Om stigande tendens överväg ytterligare K-vitamin och plasma/Confidex enligt ovan. Om PK faller under 2,0 ger man LMH tills PK åter kunnat ställas in i önskvärt intervall genom återinsättning av warfarin. Efter hög dos K-vitamin ses viss resistens mot warfarin.
  Till toppen