Ikterus

Definition

Gultonad hud, sklera och andra vävnader orsakad av förhöjd bilirubin­koncentration. Mild ikterus kan lättast inspekteras i sklera och kan uppträda vid bilirubinkoncentrationer mellan 30-40 µmol/l. Kan uppkomma genom:

  1. Ökad produktion av bilirubin.
  2. Nedsatt konjugeringsförmåga i levern.
  3. Försämrad utsöndring av galla (ökning av konjugerat bilirubin).

  Klinisk bild

   • Mild ikterus (P-Bilirubin ca 50 µmol/l) utan mörkfärgad urin talar för icke-konjugerad hyperbilirubinemi orsakad av hemolys eller Gilberts syndrom.
   • Uttalad ikterus eller mörkfärgad urin indikerar leveraffektion och gallstas.
   • Tecken på portahypertension/ascites indikerar ett kroniskt förlopp. Patienten noterar vanligen mörk urin innan huden gulfärgas. Kronisk hepatit och alkoholhepatit följs ofta av anorexi och trötthet.
   • Akut insjuknande med illamående och kräkningar före ikterus indikerar akut hepatit eller sten i gallvägarna. Hepatomegali, ascites samt halsvenstas indikerar högersvikt eller vena porta trombos.
   • Diffus lymfadenopati + ikterus med akut insjuknande talar för mononukleos, vid långsamt insjuknande för lymfom eller leukemi.
   • Palpabel resistens i levern indikerar malignitet.

   Utredning

   • Blodprover: Blod-, elektrolyt-, lever- och koagulationsstatus. Hepatit-serologi. Prover för autoimmun leversjukdom (ANA, AMA, SMA, LKM1) Överväg prov för EBV, CMV, HSV.
   • Måttligt förhöjda nivåer av bilirubin utan förhöjt ALAT, gamma-GT, eller ALP talar för hemolys. Kraftigt förhöjda bilirubin och transaminaser utan påtaglig stegring av ALP indikerar akut hepatit.
   • Förhöjda nivåer av ALP, gamma-GT och måttligt förhöjda bilirubinnivåer talar för kolestas eller infiltrativ sjukdom.
   • Lågt albumin indikerar kronisk leveraffektion.
   • Ultraljud lever, galla och pankreas avslöjar vanligen tumörer, kolestas, portaventrombos, gallsten. DT buk kan övervägas.
   • Vid inflammatorisk tarmsjukdom tänk på skleroserande cholangit.
   • Viktigt med läkemedelsanamnes (penicillin, NSAID).

   Behandling

   Beroende av diagnos, se separata avsnitt.

   ICD-kod: Ikterus R17.9

   Till toppen