Diarré orsakad av Clostridium difficile

Definition

Diarré och buksmärtor i anslutning till antibiotikabehandling.

Klinisk bild

Symtom: Lindrig diarré med spontant tillfrisknande till pseudomembranös colit med allmänpåverkan, buksmärtor, hög feber och blodig diarré.

Utredning

Vid allmänpåverkan eller svåra diarréer: Blod-, elektrolytstatus, CRP.

F-Clostridium difficile toxin B-DNA.

Vid allmänpåverkan, buksmärtor och feber, DT buk eller buköversikt med frågeställning toxisk colondilatation.

Behandling

Vid lindriga symtom: Utsättning av antibiotika, ge vätska.

Vid mer uttalade symtom: Tabl Metronidazol (Flagyl) 400 mg x 3 x X.

Vid terapisvikt: Kaps Vancomycin 125 mg x 4 x X. Om patienten inte kan svälja ges 500 mg infusionskoncentrat i 10 ml sterilt vatten, 2,5 ml x 4 via nasogastrisk slang

Vid allvarlig sjukdom inf metronidazol + tabl Vancomycin 250 mg x 4 oralt.

Vid eventuella ytterligare recidiv bör infektionsläkare kontaktas för faeces-transplantation. Undvik motilitetshämmande läkemedel.

ICD-kod: Enterit orsakad av Clostridium difficile A04.7

Till toppen