Inflammatorisk tarmsjukdom (Ulcerös colit, Mb Crohn)

Definition

Autoimmunt betingad inflammation i colonslemhinnan (ulcerös colit). Inflammation i tunntarm- och/eller colonslemhinnan (Mb Crohn).

Klinisk bild

Akut insjuknande eller långvariga besvär av lös avföring med slem och blodtillblandning med eller utan buksmärtor och tenesmer. Vid Mb Crohn fistelbildning och ökad risk för ileus. Proktit ger ofta täta trängningar till defekation och antalet tömningar av blod och slem är ofta över 6 per dygn.

Vid akut insjuknande bör infektiös genes uteslutas.

Svårighetsgradering av ulcerös colit enligt Truelove-Witts score

Svårighetsgrad

Mild

Medelsvår

Svår

Antal blodtillblandade avföringar/dag

<4

4-5

≥6 och

Pulsfrekvens

≤90

≤90

>90 eller

Temperatur

<37,5

≤37,8

>37,8 eller

Hemoglobin (g/l)

>115

105-114

<105 eller

SR (mm)

<20

≤30

>30 eller

CRP (mg/l)

Normal

≤30

>30

Differentialdiagnoser: Infektion, strålskadad tarm, mikroskopisk colit, ischemisk colit, medicinutlöst colit, colit orsakad av diverkulit, funktionella besvär, gallsaltdiarré, gluten- eller laktosintolerans.

Utredning

 • Blodprover: Blod-, elektrolytstatus. CRP, leverprover inklusive albumin. Blododling om temperatur >38,5°C. Fecesodling. Clostridium dificilie toxin i feces vid misstanke om antibiotika-associerad colit. Cystor och maskägg i feces. Eventuellt feces-calprotectin (för inflammationsgrad och prognos).
 • Kolo- eller sigmoskopi visar inflammation vid distal ulcerös colit, det vill säga svullen, rodnad och ulcererad slem¬hinna. Ibland blod och mukopus i lumen. Vid proktit kan en övre gräns ses.
 • Röntgen: DT buk vid svår smärta eller akut bukstatus med frågeställning colondilatation, fri gas, utbredning?

Inledande behandling

Ulcerös colit

Mild till måttlig UC bör behandlas med mesalazin (Asacol) som lokalbehandling (1 g/dag rektalsuspension) kombinerat med peroralt mesalazin 2,4 g/dag. Kombinations­behandling är mer effektiv än enbart per oral eller lokal behandling. Vid mild proktit är enbart lokalbehandling med supp mesalazin (Asacol) 500 mg 1 x 1-2 ofta tillräckligt.

Vid terapsvikt bör man höja peroralt mesalazin till 4,8 g/dag samt lägga till kortison som lokalbehandling (Pred klysma) och/eller tabl Prednisolon 5 mg 8 x 1 med nedtrappning 5 mg dygnsdos per vecka.

Vid svårt UC skov sjukhusinläggning med kortison (Betapred) 4 mg/ml, 1 ml x 2 iv, vätska och elektrolyter parenteralt. Vid hög feber ges ciprofloxacin och metronidazol parenteralt efter diskussion med gastroenterolog. Vid svårt skov alltid LMH profylax och tidig kirurgisk konsultation.

Mb Crohn

Handläggningen följer samma principer som vid ulcerös colit. Viktiga skillnader att poängtera.

  1. 5-ASA preparat har ingen plats i den akuta situationen.
  2. Vid tecken på stenosproblematik (subileus/ileus) utförs buköversikt passageröntgen eller DT buk. Samråd med kirurg.
  3. Vid feber och/eller fistelproblematik – tänk på möjligheten av abscess. DT buk vid misstanke. Ge ej kortikosteroid innan abscess har uteslutits.
  4. Tarmvila om patienten bedöms vara i riskzonen för akut operation. Annars enteral nutrition. Nutritionslista! Behov av parenteral nutrition bedöms efter rehydrering och elektrolytkorrigering. Tabl Prednisolon eller inj Betapred enligt ovan.
  5. Eventuellt antibiotika vid tecken på allvarlig infektion.
  6. Provtagning/undersökning för att utesluta TB enligt lokal rutin vid högdosbehandling med stroider.

  Uppföljning

  Remiss till patientens ordinarie läkare för uppföljning. Patienter som läggs in bör bedömas av gastroenterolog inom 1-2 dygn.

  ICD-koder: Crohns sjukdom UNS K50.9; Ulcerös colit UNS K51.9

  Till toppen