Tarmischemi – emboli eller trombos

Definition

Intestinal ischemi kan drabba såväl colon som tunntarm. Orsakas av arteriell eller venös ocklusion eller arteriell vasospasm.

Orsaker

  • Arteriell ischemi: Ockluderade emboli vid förmaksflimmer. Trombos på grund av arterioskleros eller vaskulit.
  • Icke ocklusiv: Hypoperfusion på grund av hypovolemi, hypotension, chock eller hjärtsvikt. Drabbar främst övergången colon transversum till descendens och övergången sigmoideum till rektum.
  • Venös ischemi: Se Porta- mesenterialvenstrombos, Budd-Chiari syndrom.

Klinisk bild

Tidigt vid arteriell trombos eller emboli dominerar svåra buksmärtor, ofta frekvent lös avföring, ovanligare med blod, illamående och kräkningar. Initialt diskreta fynd i bukstatus. Sedan paralys med minskande buksmärtor samtidigt som buken blir mer utspänd och ömmande, tarmljud minskar. Senare i förloppet eventuellt chock.

Kronisk tarmangina ger buksmärtor efter måltid med duration 1-3 timmar.

Utredning

Blodprover: Blod-, lever- och elektrolytstatus, CRP. Laktat (kan vara normalt), amylas.

DT buk med kontrast och frågeställning akut tarmischemi (kolitbild).

Endoskopi: Typisk bild.

Behandling

Kontakt med kirurg för fortsatt handläggning. Ställningstagande till operation, trombolys eller endovaskulär intervention.

ICD-kod: K55.0

Till toppen