Leukocytos

Definition

Lätt förhöjt LPK är vanligt vid många akuta sjukdomstillstånd. Kan även ses hos rökare, efter splenektomi samt vid steroidbehandling. Måttligt förhöjda LPK-värden 30-50 x 109/l kan orsakas av infektion eller hematologisk malignitet. LPK >50 talar för hematologisk malignitet (akut eller kronisk leukemi). Uttalad leukocytos kan även ses vid vissa infektioner.

Utredning

Beror leukocytosen på infektion eller malign blodsjukdom?

Blodprover: Blod-, elektrolytstatus, B-Celler, CRP.

Behandling

Riktas mot infektionen/orsaken. Vid misstanke på nydebuterad hematologisk malignitet kontaktas hematolog snarast.

ICD-kod: Leukocytos D72.8

Till toppen