Borrelia

Bakgrund

Borrelia sprids med fästingar. Risken för hudinfektion efter ett fästingbett är liten och profylax ges ej efter bett. Asymtomatisk infektion är vanlig och självläkande. Vid klinisk hudinfektion (erythema migrans) som inte behandlas kan infektionen i enstaka fall spridas till CNS och leder. Hjärt-påverkan är beskrivet från Nordamerika. Andra fästingsöverförda men troligen sällsynta sjukdomar med långdragen feber, trötthet, muskelvärk mm är Anaplasma (Erlichios), Babesios och Borrelia miyamotoi infektion.

Klinisk bild

Erytema migrans: Minst 5 cm diameter rodnat område kring fästingbett, med debut minst 4 dagar efter bettet. Ofta central uppklarning. I 50 % av fallen inget känt fästingbett.

Ibland två eller flera ofta olikstora rodnade hudlesioner med eller utan central uppklarning. Föga allmänpåverkan.

Neuroborrelios: Uppträder vanligen 4-5 veckor efter fästingbett. Lätt huvudvärk. Migrerande ofta nattliga rotsmärtor. Facialispares (framför allt hos barn) eller annan sensorisk eller motorisk nervpåverkan. Feber saknas i regel.

Borreliaartrit: Vanligen en led angripen. Se vårdprogram Artriter.

Borreliakardit: Retledningsrubbningar med AV-block I-III.

Kronisk atrofisk akrodermatit. Långvarig blårödaktig missfärgning i huden med atrofi, distalt på extremitetens extensorsida, ben eller fötter. Ibland förenad med lokal sensorisk neuropati och ledpåverkan. I enstaka fall dominerar ödem av extremitet vilket kan ge misstanke om ventrombos.

Borrelialymfocytom. Blåröd tumor 1-5 cm på örat, bröstvårta eller scrotum.

Utredning

Erytema migrans: Ingen. Klinisk diagnos.

Misstanke om neuroborrelios: Lumbalpunktion. Likvor visar måttlig monocytos och varierande albuminstegring. Borreliaantikroppar i likvor och plasma är förhöjda 2-8 veckor efter symtomdebut. Negativ blodserologi efter 8 veckor talar starkt emot neuroborrelios.

Misstanke om borreliaartrit: Borreliaantikroppar i blod; alltid höga IgG titrar. Ledpunktion med odling samt PCR för Borrelia på ledvätskan.

Behandling

Upprepad eller förlängd antibiotikabehandling har inget värde. Tidigare infektion ger inte immunitet.

Erytema migrans: Tabl Kåvepenin l g x 3 x X, högdos till gravid 2 g x 3 x X. Vid penicillinallergi: Tabl Doxycyklin 0,1 g x 2 x X (ej till gravid sista två trimestrar) eller i andra hand tabl Azitromycin (ej till gravid första trimestern) 500 mg x 1 dag 1, 250 mg x 1 dag 2-5.

Vid feber och/eller multipla erytem: Doxycyklin enligt ovan. Till gravida, inj Ceftriaxon 2 g x 1 x X iv.

Neuroborrelios: Tabl Doxycyklin 0,1 g, 2 x 1 x XIV. Till gravida trimester 2-3 inj Ceftriaxon 2 g x 1 x XIV iv.

Borreliaartrit: Tabl Doxycyklin 0,1 g, 2 x 1 x XXI (3 veckor), eventuellt i kombination med NSAID initialt. Till gravida trimester 2-3, inj Ceftriaxon 2 g x 1 x XIV iv. Ge ej lokala steroider.

Borreliakardit: Se borreliaartrit.

Acrodermatit: Tabl Doxycyklin 0,1 g, 2 x 1 x XXI. Till gravida trimester 2-3, tabl Kåvepenin 1 g, 2 x 3 x XXI.

Borrelia lymfocytom: Tabl Doxycyklin 0,1 g, 2 x 1 x XIV. Gravida trimester 2-3 tabl Kåvepenin 1 g x 3 x XIV.

Komplikationer

Progress av neurologiska symtom, i enstaka fall irreversibla vid sen diagnos.

ICD-koder: Borrelios UNS A69.2; Borreliaartrit A69.2 + M01.2*; Neuro­borrelios A69.2 + G01.9*

Till toppen