Erysipelas

Definition

Hudinfektion orsakad av streptokocker, oftast grupp A. Staphylococcus aureus orsakar ej erysipelas men kan odlas fram hos ca 50 % i det bensår varifrån infektionen utgår.

Klinisk bild

Akut, ofta septiskt insjuknande med frossa, feber, rodnad, svullnad, ömhet + ömmande lymfkörtlar lokalt. Rodnaden, som ofta är välavgränsad, kan uppkomma först efter något dygn. Blåsbildning (bullös erysipelas) förekommer. Ingångsport (bensår, eksem, fot/nagelsvamp), ses hos 80 %. Recidiv ses framför allt vid venös insufficiens och lymfstas.

Utredning

Blododla om kroppstemperatur över 38 ºC (positiv hos ca 5 %). Sårodling: Streptokocker och/eller stafylokocker påvisas ofta. Vid erysipelas är stafylokockerna kolonisatör. CRP förhöjt men kan vara normalt i tidigt skede.

Behandling

Behandling ska riktas mot streptokocker. Kåvepenin 1 g x 3 x X po, vid bullös erysipelas ofta längre behandling. Vikt 90-120 kg, 2 g x 3 x X-XIV, vikt >120 kg, 3 g x 3 x X-XIV. Vid allmänpåverkan, kräkningar, immunosuppression: Inj Bensylpenicillin 1-3 g x 3 iv (dos efter vikt/ålder). Byte till po behandling efter förbättring.

Vid penicillinallergi typ I: Kaps Klindamycin 300 mg x 3 x X-XIV. Alternativt inj Klindamycin 150 mg/ml, 4 ml x 3 iv. Övergång till peroral behandling efter förbättring.

Högläge av benet. Rita runt rodnaden tidigt för att följa förloppet. Rodnaden sprider sig ofta första dagarna trots effektiv behandling.

Antibiotikaprofylax kan ges efter diskussion med infektionsläkare med Kåvepenin 1-2 g x 1 vid täta recidiv.

ICD-kod: Erysipelas A46.9

Till toppen