Meningit – serös

Etiologi

Virus som orsak till meningit är betydligt vanligare än bakterier. Notera enterovirus, herpes simplexvirus, TBE (under säsong), varicella mm.

Klinisk bild

Föregås ofta av feber och virossymtom under några dagar. Svår huvudvärk, som ej botas av paracetamol. Ljus- och ljudkänslighet, illamående och kräkning är vanligt. Patienten är oftast vaken och orienterad men personlighetsförändring förekommer.

Ibland dubbelinsjuknande med symtom på viros såsom luftvägssymtom, magtarmsymtom, muskelvärk, övergående bättring och därefter meningit-symtom (TBE och enterovirus). Frågor: Någon annan i hushållet sjuk i viros? (enterovirus). Tidigare meningit? (herpes simplex orsak till recidiverande serös meningit). Fästingbett eller vistelse i TBE-område.

Utredning

Blodprover: Blod-, elektrolytstatus. CRP.

Lumbalpunktion: Normalt likvortryck (≤20 cm vatten), lätt till måttlig monocytos är vanlig. Normal likvor-/blodglukos-kvot. Spara 1 ml för eventuell kompletterande diagnostik. Kliniken avgör om specifik analys ska beställas; i första hand likvor-PCR för herpes simplex(HSV) typ 2, enterovirus, varicella zostervirus samt TBE-serologi i blod. Rådgör med infektionsläkare vid oklarhet eller svår differentialdiagnostik gentemot andra mikrobiologiska agens inklusive HIV och autoimmuna tillstånd.

Behandling

Påverkad patient läggs in för observation. Väsentligen opåverkad patient kan vårdas i hemmet. Vid aktuell eller nyligen genomgången primär mukokutan herpes: Tabl Valaciklovir 1 g x 3. I enstaka fall inf Aciklovir 5-10 mg/kg x 3 iv. Vid misstanke om recidiv av HSV-2-meningit erbjud valaciklovir eller aciklovir som ovan. Vid misstanke om VZV-meningit överväg samma behandling.

Till toppen