Osteomyelit, spondylit

Definition

Bakterieinfektion i benvävnad (osteomyelit) eller kota (spondylit). S aureus vanligaste agens.

Klinisk bild

Akut eller smygande feber, eventuellt frossa samt därefter lokaliserad skelett­smärta eventuellt med nedsatt rörlighet. Neurologiska bortfall (akut kontakt med ortoped). Ofta okänt primärfokus, ibland inkörsport via infekterat hudsår, tandinfektion mm. Tuberkulös genes i enstaka fall, framförallt spondylit.

Utredning

  • CRP.
  • Odlingar: Blod x 2, urin, sår.
  • Röntgen blir positiv först efter flera veckor och kan vara av värde för att följa läkningsförlopp. MR visar förändringar i tidigt skede.
  • Diagnostisk punktion av kota eller annan skelettdel + odling (eventuellt även TB-odling + PPD). Bör utföras före start av antibiotika om möjligt..

Behandling

Väsentligen opåverkad patient bör hållas antibiotikafri i väntan på positiva odlingar. Lägg in patienten antibiotikafri och blododla vid temptopp samt överväg DT-ledd punktion innan behandling sätts in.

Kirurgisk behandling

Spondylit med neurologiska symtom kan föranleda akut kirurgisk dekompression samt kotstabilisering med osteosyntes. Dränering av abscess och/eller borttagande av sekvester vid svårläkt osteit.

Initial empirisk terapi (<60 år)

Om hudfokus eller okänt fokus hos i övrigt friska, yngre och medelålders: Inj Kloxacillin (Ekvacillin) 2 g x 3 iv. Vid penicillinallergi typ I: Inj Klindamycin 150 mg/ml, 4 ml x 3 iv.

Oklart fokus, äldre (>60 år), samt patienter med annan underliggande sjukdom

Inj Cefotaxim 1-2 g x 3 iv (Lägre dos om stabil patient). Alternativt inj Kloxacillin 2 g x 3 iv.

Uppföljande peroral behandling

Riktad terapi vid positiv odling, annars bedömning av mest sannolik genes. Total behandlingstid 3-6 månader. Preparatval beroende på etiologi. Diskutera med infektionsläkare.

  • Stafylokocker: Tabl flukloxacillin (Heracillin) 750 mg, 2 x 3. I andra hand kaps klindamycin (Dalacin) 300-450 mg x 3.
  • Streptokocker: Tabl Amoxicillin 1 g x 3. Vid allergi klindamycin se ovan.
  • Gramnegativa bakterier: Enligt odlingssvar, t ex trim-sulfa (Bactrim Forte) 1 x 2 eller tabl Ciprofloxacin 500-750 mg x 2.
  • Tuberkulos: Kontakta infektionsläkare.

ICD-koder: Osteomyelit M86.9; Spondylit M46.2

Till toppen