Urinvägsinfektion – övre (pyelonefrit, urosepsis)

Klinisk bild

Akut insjuknande med frossa, hög feber, eventuellt kräkningar, huvudvärk, dunkömhet över njurloge, ibland trängningar.

Utredning

Blodprover: Blod- och elektrolytstatus. CRP. Laktat.

Urinstatus/testremsa, inklusive nitrittest.

Odlingar: Blod och urin. Vid pyelonefrit hos män ska man utesluta residual-urin och sätta kateter vid behov.

Akut ultraljuds­under­sökning vid misstanke på avflödeshinder. Ultraljud kan vara falsk negativ tidigt i förloppet vid stas i urin-vägarna. Akut urografi eller DT njurar övervägs i utvalda fall. Vid avflödeshinder kontaktas urolog för ställningstagande till nefrostomi.

Inläggning vid allmänpåverkan, störd cirkulation, förvirring, behov av parenteral behandling eller misstanke på avflödeshinder.

Behandling

Antibiotika ges peroralt såvida patienten inte har kräkningar eller cirkulationspåverkan. Under graviditet ges cefalosporiner. Doser nedan avser normalviktig patient med normal njurfunktion.

Öppenvård: Tabl Ciprofloxacin 500 mg x 2 x VII (kvinnor); tabl Ciprofloxacin 500 mg x 2 x X-XIV (män). Gravida: Kaps ceftibuten (Cedax) 400 mg x 1.

Sjukhusvård: Pyelonefrit och urosepsis: Inj Cefotaxim 2 g x 3 iv. Vid hotande eller manifest septisk chock tillägg engångsdos gentamicin (Garamycin) 5-7 mg/kg iv. Cefotaxim 2 g x 3 ges endast i det initiala skedet; när patienten har stabiliserats återgår man till normaldos.

Vid riskfaktorer som urinkateter, hydronefros, blåsstenar mm kan ytterligare breddning bli aktuell; diskutera med infektionsläkare.

Uppföljning

Sporadisk pyelonefrit hos kvinnor behöver oftast inte följas upp, bara vid komplikationer som infektion med sten och hos gravida. Hos män remiss till urolog för ställningstagande till cystoskopi och njurdiagnostik.

ICD-koder: Pyelonefrit N10.9; Eventuellt tilläggskoder för sepsis R65.1 eller septisk chock R57.2

Till toppen