Arytmier – allmänt

Arytmi är i regel tecken på hjärtsjukdom. Denna kan vara uppenbar, t ex akut hjärtinfarkt, eller svårare att definiera, t ex vid bradyarytmier och block. Arytmin kan orsakas av icke kardiella tillstånd, t ex läkemedel, elektrolytrubbning, anemi, feber, tyreoideasjukdom.

Till toppen