AV-nodal reentrytakykardi (AVNRT)

Smal regelbunden takykardi. Hjärtfrekvens vanligen 120-220/min.

AV-nodsberoende takykardi, där AV-noden är del av reentrykretsen. Debut vanligen 20-30 års ålder, vanligare hos kvinnor. Takykardin börjar och slutar abrupt. Symtom i form av hjärtklappning och yrsel. Svimning är ovanligt. Cirkulatorisk instabilitet ovanlig.

Diagnostik. P-våg ses ofta i slutet av QRS-komplexet (r’ i V1). Överväg esofagus-EKG vid osäker diagnos och högst måttlig påverkan. Kort RP-takykardi med VA-tid <90 ms, esofagus-EKG <70 ms. Kort RP ses ibland vid ektopisk förmakstakykardi och andra sällsynta arytmier.

Akut behandling

  1. Vagal stimulering, t ex karotistryck, krystning.
  2. Inj Adenosin 5 mg/ml, 1, 2, 3 samt eventuellt 4 ml iv. Informera patienten i förväg om biverkningar. EKG under injektionen.
  3. Om ingen effekt av ovanstående eller snabbt recidiv ges inj metoprolol (Seloken) 1 mg/ml, 5(+5+5) ml långsamt iv.
  4. Elkonvertering vid utebliven effekt eller hemodynamisk påverkan.
  5. Uppföljning via hjärtmottagning för ställningstagande till ablation.

Långsiktig behandling: Expektans, betablockad eller verapamil. Alternativt remiss för ablation. Obs! Skicka med EKG av takykardi.

ICD-kod: AVNRT I47.1

Till toppen