Ektopisk förmakstakykardi

Regelbunden smal takykardi. P-vågor i regel ej synliga i EKG.

Relativt vanlig arytmi första månaderna efter ablation av förmaksflimmer. Utgår från förmaken men inbegriper inte AV-noden. Förmaksfrekvensen är ofta 160-180/min men på grund av blockering i AV-noden är kammarfrekvensen ibland lägre. Vid injektion av adenosin ses förmaksaktivitet och övergående AV-block men takykardin bryts vanligen ej.

Akut behandling: Frekvensreglering med exempelvis betablockad iv/po alternativt elkonvertering.

Permanent behandling: Ablation framgångsrik i 80-90 %.

Till toppen