Kammarflimmer – ventrikelflimmer (VF)

Handläggning enligt A-HLR. Pdf, 343.5 kB.

Framgångsrikt behandlat VF under första 24 timmarna vid hjärtinfarkt innebär ej försämrad prognos om patienten är cirkulatoriskt opåverkad före och efter incidensen. Enstaka VF-episod tidigt i infarktskedet kräver ej profylax med antiarytmika eller ICD.

Notera alltid prognostiska faktorer såsom första rytm, om bevittnad kollaps, larmtider, antal minuter till påbörjad HLR, tid till ROSC osv.

Orsaker

 • Akut ST-höjningsinfarkt. Hög risk första timmen (10-20 %), avtar sedan successivt första dygnet. Markerade ST-höjningar och hypokalemi ökar risken. Något ökad risk i samband med reperfusion (PCI/trombolys).
 • Andra akuta koronara syndrom. Risk, 1-2 % första dygnet.
 • Akut hypoxi, t ex andningsinsufficiens, drunkningstillbud, ventil-pneumotorax.
 • Vissa läkemedelsförgiftningar, t ex hög dos TCA, digitalis.
 • Proarytmisk effekt av hjärtläkemedel, t ex flekainid (Tambocor), sotalol, amiodarone (Cordarone).
 • Extrem elektrolytrubbning, t ex hyperkalemi >8 mmol/l.
 • Extrem takykardi, t ex förmaksflimmer + preexitation.
 • Hypotermi, kroppstemperatur <28 grader.
 • Kronisk hjärtsvikt, NYHA klass III-IV. VF uppträder sporadiskt med frekvens 5-10 % per år.
 • Sällsynta jonkanalssjukdomar. EKG i samband med arytmi brukar visa lång eller möjligen kort QT-tid. Brugada syndrom: Högergrenblock + ST-höjning i V1.
 • Sällsynt vid fysisk ansträngning och hjärtsjukdom, t ex myokardit, hypertrofisk kardiomyopati.

Åtgärder vid recidiverande VF

 • Motverka ischemi (akut reperfusionsbehandling, betablockad).
 • Korrigera hypo- eller hyperkalemi.
 • Försöksvis, Addex-Magnesium 1 mmol/ml, 10 ml iv under 10 min, följt av inf 40 ml Addex-Magnesium i 460 ml Glukos 50 mg/ml, ges under 12 tim.
 • Antiarytmisk terapi. Amiodarone i första hand.
 • Long QT-syndrom kan kräva särskilda åtgärder (isoprenalin, pacemaker).
 • Beakta proarytmisk effekt av läkemedel.
 • Trombolys vid stark klinisk misstanke om massiv lungembolisering.
 • ECMO. Överväg vid refraktärt VF/accidentell hypotermi/ intoxikation/ung patient.
 • Implanterbar defibrillerande pacemaker (ICD) är enda effektiva behandlingen vid VF utan samband med reversibelt tillstånd.

ICD-kod: I49.0; Åtgärdskod defibrillering: DF025

Till toppen