Sinustakykardi

Regelbunden takykardi med normala P-vågor. Breddökade komplex om arytmin uppträder tillsammans med grenblock. Hjärtfrekvensen vanligen 100-150/min. Takykardin börjar och slutar gradvis. Sinustakykardi är normalt fynd vid fysisk ansträngning. Långvarig takykardi innebär ökat hjärtmuskelarbete och syrebehov med risk för hjärtmuskelskada. Behandla i första hand bakomliggande orsaker såsom hjärtsvikt, chock, hypovolemi, anemi, smärta, feber och oro. Lungemboli och tyreotoxikos är också differentialdiagnoser. Läkemedel, betaagonister? ”Behandling med betablockare ska i regel undvikas. I sällsynta fall kan bakomliggande orsak ej påvisas (“inappropriate sinus tachycardia”).

ICD-kod: I49.8

Till toppen