Takyarytmier, indelning

Anamnes och status, EKG samt i vissa fall esofagus-EKG leder oftast fram till diagnos. Som grundregel gäller att cirkulationspåverkad patient (systoliskt blodtryck <90-100 mmHg) med takyarytmi ska elkonverteras akut.

1. Regelbunden takykardi med smala (<120 ms) QRS-komplex

 • Sinustakykardi.
 • Förmaksfladder med regelbunden blockering.
 • AV-nodal reentrytakykardi (AVNRT).
 • Ortodrom Wolff-Parkinson-White-takykardi (WPW).
 • Ektopisk förmakstakykardi.

2. Oregelbunden takykardi med smala (<120 ms) QRS-komplex

 • Förmaksflimmer (FF).
 • Förmaksfladder med oregelbunden blockering.
 • Förmakstakykardi med varierande fokus.

3. Regelbunden takykardi med breda (≥120 ms) QRS-komplex

Såvida inte bilden talar för sinustakykardi + grenblock så bör arytmin betraktas som ventrikulär tills motsatsen bevisats, vanligen genom esofagus-EKG (se proceduravsnittet). Möjliga bakomliggande arytmier är

 • Ventrikulär takykardi (VT) utgör ca 80 % av alla breddökade regelbundna takykardier, vid koronarsjukdom är andelen 90 %.
 • Regelbunden supraventrikulär takykardi med grenblock. . Detta förekommer i ca 15 %. Sinustakykardi med grenblock räknas inte in i denna grupp!
 • Preexcitation, WPW-takykardi (ca 5 %).

4. Oregelbunden takykardi med breda (≥120 ms) QRS-komplex

 • Förmaksflimmer med grenblockering.
 • Förmaksfladder/förmakstakykardi med oregelbunden blockering + grenblock.
 • Preexiterat förmaksflimmer.
Till toppen