Ventrikulära extrasystolier (VES)

Betraktas ofta som godartat. Om antalet ökar vid ansträngning kan det vara uttryck för hjärtsjukdom, t ex ischemi. Vid frekventa VES (>10000/dygn) hos tidigare hjärtfrisk person bör bakomliggande hjärtsjukdom uteslutas med ekokardiografi, eventuellt arbetsprov. VES saknar vanligen hemodyna-misk betydelse men VES i bigemini kan leda till funktionell bradykardi.

Behandling

Farmakologisk reduktion av VES ger ej förbättrad prognos. Symtomatisk behandling med betablockare är ibland effektivt (tabl bisoprolol 5-10 mg x 1 alternativt tabl metoprolol depot 50-200 mg x 1).

ICD-kod: I49.3

Till toppen