Akut högerkammarinfarkt

Definition

Kliniska infarktsymtom + troponinstegring samt typiska fynd i EKG och/eller ekokardiografi. ST-höjning i V4R och/eller V1. Ekokardiografi visar (dilaterad) högerkammare med nedsatt väggrörlighet. Högerkammarinfarkt är vanligt hos patienter med inferior ST-höjningsinfarkt. Inferior infarkt med högerkammarengagemang har högre mortalitet än övriga inferiora infarkter.

Kliniska fynd

De klassiska hemodynamiska fynden hypotension, halsvenstas, och avsaknad av lungstas (stasrassel) förekommer hos ca 15 %.

Behandling

  • Akut reperfusion med PCI eller trombolys
  • Vätsketillförsel parenteralt vid hypotension
  • Inotropa medel vid behov (infusion dobutamin)
  • Nitrater, diuretika och ACE-hämmare bör undvikas

ICD-koder: I21.2; reinfarkt I22.8
Eventuellt tilläggskod för typ av hjärtinfarkt, U98.1-U98.5

Till toppen