Akuta koronara syndrom – hypertoni mm

Hypertoni mm

Vid systoliskt blodtryck >160 mmHg trots betablockad överväges vid normal hjärtfrekvens:

  1. Vid akut vänstersvikt nitroglycerin sublingualt eller som infusion.
  2. Inj furosemid 10 mg/ml 2-4 ml iv.
  3. ACE-hämmare, tabl Ramipril 1,25-2,5 mg x 2 ges tidigt vid svikt, nedsatt pumpfunktion, diabetes eller hypertoni (måldos 5 mg x 2 eller 10 mg x 1).
  4. Tillägg calciumantagonist (Amlodipin).

  Anemi

  Utred orsak. Vid blödning efter insättning av tromboshämmande behandling måste risken med blödningen ställas mot risken vid utsättning. Blodtransfusion vid AKS försämrar prognosen. Undvik transfusion vid Hb >80 g/l hos cirkulatoriskt stabil patient utan tecken på myokardischemi. Vid allvarlig blödning eller tecken på ischemi och Hb <100 g/l, bör transfusion övervägas.

  Oro och ångest

  Tabl oxazepam (Oxascand) 10-25 mg vb eller inj diazepam (Stesolid Novum) 5 mg/ml, 0,5-1 ml iv vb.

  Illamående

  Inj metoklopramid (Primperan) 5 mg/ml, 0,5–1 ml iv.

  Till toppen