Akuta koronara syndrom – läkemedelsbehandling

Behandling - allmänt

Alla läkemedel nedan kan ges i kombination. I akutskedet snabb identifieriering av patienter med indikation för akut reperfusion.

Smärtlindring: Morfin, nitroglycerin, oxygen vid saturation <90 %, betablockad kan övervägas.

Anti-ischemisk behandling: Betablockad, nitroglycerin.

Reperfusionsbehandling: Akut infarkt-PCI eller trombolys.

Trombocythämmare: ASA, klopidogrel/ticagrelor/prasugrel, GPIIb/IIIa-receptorblockare.

Antikoagulantia: Lågmolekylärt heparin, NOAK.

Sviktbehandling: Diuretika, nitroglycerin, ACE-hämmare. CPAP.

Arytmibehandling: Motverka hypoxi, ischemi och svikt. Betablockad.

Till toppen