Hjärtinfarkt utan ockluderande kranskärlssjukdom

”MINOCA, myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries”. Akut hjärtinfarkt utan fynd av ockluderande kranskärlssjukdom eller normalt fynd vid koronarangiografi eller annan allvarlig påverkan som orsak till troponin T stegring. Ses hos 6–10 % av patienter med AKS. 30-dagarsmortalitet är 4 %. Koronar orsak: Liten plackruptur, spasm, dissektion, spontan trombolys, emboli, droger. Kardiell orsak: Myokardit, takotsubo, trauma, kardiomyopati, takykardi mm. Andra orsaker: Sepsis, lungemboli, njursvikt mm.

Utredning

  • MR-hjärta, helst under vårdtiden rekommenderas om diagnosen är oklar. MR visar att ca 20 % har stresskardiomyopati (Takotsubo), 25 % har haft hjärtinfarkt. Cirka 30 % visar bild som vid myokardit.
  • Ekokardiografi för bedömning av strukturell sjukdom och EF.
  • Överväg prov för att utesluta lungemboli (D-dimer) och hypoxi.
  • Telemetri för att utesluta arytmi.

  Behandling

  Initialt hjärtinfarktsbehandling med ASA + P2Y12-hämmare, statin, betablockad och ACE-hämmare (vid nedsatt EF, hypertoni eller diabetes) samt nitroglycerin vb. Om MR verifierar infarktdiagnosen fortsatt sekundärprofylax. Om MR visar normalfynd föreslås ASA samt övrig behandling beroende av riskfaktorer (primärprofylax). Om MR hjärta påvisar annan underliggande hjärtsjukdom, seponeras AKS-medicinering och man ger behandling beroende på diagnos.

  Till toppen