Spontan koronarkärlsdissektion. Dissektion – koronarkärl

Förekommer i låg frekvens men är relativt vanlig vid AKS hos kvinnor <50 år och under graviditet. Den kliniska bilden varierar men vanligast är obehag i bröstet + troponin T-stegring. Angiografiskt skiftande mönster från total kranskärlsocklusion till ingen obstruktion alls.

Behandling: Konservativ behandling är ofta att föredra. Antihypertensiv behandling med betablockad är förstahandsval. Statin vid tecken på aterosklerotisk kärlsjukdom. Förlängd vårdtid är indicerat på grund av risken för tidiga recidiv. Kontrollangiografi övervägs efter 2 månader.

Till toppen