Hemoptys

Blödningskälla. Att skilja hemoptys från hematemes, nasofaryngeal eller orofaryngeal blödning kan vara svårt. Anamnes och status är viktigt. Det kan vara svårt att avgöra mängden och orsaken till hemoptysen. Pågående blödning? Färskt eller gammalt blod? Mer eller mindre än en kaffekopp? Vid mer än ca 300 ml blödning kan patienten bli cirkulatoriskt påverkad.

Orsaker

Vanliga

 • Bronkit - akut och kronisk
 • Bronkiektasier
 • Pneumoni
 • Lungcancer eller lungcarcinoid
 • Antikoagulantia
 • Tuberkulos. Hemoptys kan ses vid såväl aktiv som inaktiv tuberkulos.
 • Lungemboli
 • Vaskulit sjukdom, t ex Wegener, SLE, Goodpastures syndrom

Mindre vanliga orsaker

Lungabscess, svamp- virus- eller parasitinfektion t ex aspergillom, fettemboli, AV-missbildning, grav pulmonell arteriell hypertension (PAH), mitralisstenos, medfödd hjärtsjukdom, koagulopati (DIC), trombolys behandling, trombocytopeni, endometrios, pulmonell hemosideros, iatrogen t ex lungbiopsi, bronkoskopi, andra tumörer (lymfom, myxom, bronkogen cysta), broncholithiasis, telangiektasier, trauma, sekvester, aortaaneurysm med läckage till lungparenkymet, fibrotiserande mediastinit med lungvensocklusion.

Utredning

  • Blod-, elektrolytstatus, CRP, PK, APT-tid. Vid stor hemoptys överväg dessutom blodgruppering och BAS-test.
  • Sputumodling. Eventuellt komplettering med sputumodling TB/myko-bakterier och sputumcytologi.
  • Normal DT thorax med kontrast och mindre blödning och infektions-misstanke, avvakta, följ upp.
  • Upprepad blödning/stor hemoptys (>30 ml) kontakta lungkonsult.

  Behandling

  Sätt ut antikoagulantia. Överväg reversering.

  Liten hemoptys: Tabl Cyklokapron 500 mg 2-3 tabl vb. Maxdos 9/dygn samt uppföljning via primärvården.

  Stor hemoptys, påverkad patient: Överväg blod- och plasma-transfusion. Inj Cyklokapron 100 mg/ml 5-10 ml iv därefter tabl Cyklokapron 500 mg x 3.

  Beroende på tillgänglighet kontakta i första hand interventions-radiolog alternativt ÖNH-konsult eller thoraxkirurg.

  ICD-kod: R04.2

  Till toppen