Pleurit

Definition

Torr eller exsudativ inflammation i pleura.

Orsaker

Pleural smärta utan fysikaliska eller röntgenologiska fynd talar för virus­genes. Pleurit med parenkyminfiltrat i kombination med feber och hög CRP talar för bakteriell pneumoni. Tuberkulös pleurit förekommer.

Icke infektiösa orsaker: Lungemboli med lunginfarkt, cancer, uremi, pankreatit och auto­immuna sjukdomar (se pleuraexudat).

Klinisk bild

Akut andningskorrelerad bröstsmärta eventuellt med feber, torrhosta, ytlig snabb andning. Andningssynkront gnidningsbiljud kan höras.

Utredning

Blodprover: Hb, LPK, CRP.

EKG. Lungröntgen.

Yngre personer med isolerad pleurit och låg sannolikhet för underliggande sjukdom behöver vanligen ej utredas vidare.

Behandling

  • Viros: Smärtstillande, ofta god effekt av NSAID (ibuprofen (Brufen), Diklofenak, Naproxen).
  • Pneumoni och pleurit: Behandling som pneumoni.
  • I övrigt beroende på bakomliggande orsak.

ICD-koder: Torr pleurit R09.1; exudativ J90.9

Till toppen