Uppskattning av njurfunktion – glomerulusfiltration (eGFR, GFR)

Detta är viktigt i medicinska sammanhang och har särskild betydelse för dosering av läkemedel med renal elimination.

Relativ GFR (eGFR) anges i ml/min/1,73m2

P-Kreatinin påverkas främst av muskelmassa och njurfunktion. Region Stockholm/Karolinska Lab använder den reviderade Lund-Malmö formeln för beräkning av eGFR baserad på ålder, kön (för skattning av muskelmassa) och P-Kreatinin. I följande fall ger metoden osäkra resultat: Stor muskelskada, akut större förändring av njurfunktion, dialys, graviditet, uttalad hypo-/hypertyreos. Cystatin C-clearance är en annan metod. Den ger säkrare värden vid muskelskador men underskattar eGFR vid graviditet och höga steroiddoser.

Absolut GFR (ml/min)

Beräknades tidigare som kreatinin-clearance eller med hjälp av Cockroft-Gaults formel. GFR kan mätas exakt som Iohexol- eller krom-EDTA-clearance.

Läkemedel ska doseras efter ”absolut GFR”. För personer med normal kroppsbyggnad är absolut och relativ GFR väsentligen lika. För dosering av renalt utsöndrade läkemedel vid kraftigt avvikande kroppsbyggnad (längd, vikt) bör eGFR räknas om till absolut GFR med hjälp av aktuell kroppsyta (www.egfr.se Länk till annan webbplats.). Alternativt bestäms cystatin C-clearance.

Till toppen