Karotis-/Vertebralisdissektion

Klinisk bild

Dissektion av halskärl: Akut insjuknande särskilt hos yngre personer (<55 år). Uppträder spontant eller efter trauma.

  • Vanligen smärta i hals eller i bakhuvud. Oftast långsamt insättande men i ca 20 % av fallen akut huvudvärk.
  • Embolirisk: Karotisdissektion ger symtom från karotisområdet, Vertebralisdissektion ger symtom från vertebrobasilarisområdet med smärta i nacken eller bakhuvud. Risk för basilaristrombos.
  • Hypoperfusionsrisk.
  • Smärta mot tinningen med Horners syndrom (mios, ptos) vid karotis-dissektion utan stroke symtom förekommer.
  • I ca 25 % sekundärt till trauma men ofta oklar orsak.

  Utredning

  Blodprover: Blod- och eletrolytstatus. PK, APT-tid.

  DT- eller MR-angio.

  LP för att utesluta subaraknoidalblödning vid plötslig huvudvärk.

  Behandling

  Om strokesymtom, behandla som stroke, inklusive trombolys. Trombocythämmare (ASA) vanligen i 3-6 mån. Behandla hypertoni.

  Åtgärder vid fynd av karotisstenos, se TIA/behandling, ovan.

  Intrakraniell dissektion

  Diskutera med neurolog/strokeläkare och neuroradiolog.

  ICD-koder: I67.0; med bristning och blödning I60.7; med infarkt I63.4

  Till toppen