Karotis-/Vertebralisstenos

Halskärlsdiagnostik ska alltid göras på patienter med stroke eller TIA. Hos patienter som uppfyller kriterier för strokelarm görs DT angio eller MR angio med halsbilder. Om symtom senaste veckan, görs diagnostik första vårddygnen, i första hand med ultraljud (Doppler).

Karotiskirurgi helst 2-7 dag och senast 14 dag från symtomsdebut.

Indikationer karotiskirurgi (CEA= carotid endarterectomy)

Asymtomatisk carotisstenos - CEA efter individuell bedömning
Symtomatisk carotisstenos
70-99 % ECST motsvar >50 % NASCET – CEA rekommenderas
50-69 % ECST motsvar <50 % NASCET – individuell bedömning.
Om stenosgrad <50 %, CEA rekommenderas ej.
NASCET (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial).
ECST (European Carotid Surgery Trial).

ICD-koder: Karotisstenos/-ockl. I65.2 Vertebralisstenos/-ockl. I65.0

Till toppen