Stroke – malign mediainfarkt

Utbredd ischemi, huvudsakligen till följd ett omfattande ödem.

Hemikranektomi

Det kan vara befogat att öppna skallbenet och duran som ett livräddande och funktionsförbättrande ingrepp.

  • Malign infarkt inom a cerebri media och ålder 18-60. Ingreppet ska utföras inom 48 tim. Ålder ≥61 – åtgärd efter risk/nytta bedömning.
  • Lillhjärnsinfarkt – kirurgi rekommenderas vid medvetandesänkning (hjärnstamspåverkan).
  • Överflyttning av patienter till neurologisk/neurokirurgisk klinik bör göras tidigt. Kontakta neurologbakjour eller strokejour.
Till toppen