Huvudvärk av spänningstyp

Klinisk bild

Huvudvärk vanligen lokaliserad som “ett band runt huvudet”. Kontinuerlig värk, dov, molande, tryckande. Ofta palpationsömhet över nacken/skalpens muskler. Uppträder alla tider på dagen, väcker ej patienten. Utlösande faktor ofta psykisk påfrestning. Huvudvärken finns ständigt, fluktuerande (ej attacker).

Behandling

Om akut svår värk kan man behandla med supp/tabl paracetamol 1000 mg alternativt NSAID i fulldos. Saklig lugnande information. Remiss till fysioterapeut och husläkare.

ICD-kod: G44.2

Till toppen