Huvudvärk utlöst av ansträngning

Klinisk bild

Akut svår huvudvärk. Liknar smärtmässigt insjuknandet vid subarak-noidalblödning. Debuterar efter ansträngning (fysisk, sexuell). Duration 1 minut till 3 timmar (sällan upp till 72 timmar men då mildare). Vid orgasmutlöst huvudvärk kan huvudvärken starta vid sexuell aktivitet och byggas upp succesivt eller starta plötsligt.

Utredning

Bör utredas som subaraknoidalblödning. Lumbalpunktion utföres tidigast 12 timmar efter insjuknandet.

Behandling

Vid akut huvudvärk triptan sc eller intranasalt (om blödning uteslutits). Som prevention ges NSAID eller betablockad.

ICD-kod: G44.8

Till toppen