Trigeminusneuralgi

Klinisk bild

Huvudvärken sitter alltid unilateralt i en eller flera av trigeminusgrenarnas utbredningsområde (oftast andra och tredje grenen). Mycket intensiv värk, beskrivs som intermittenta “elektriska stötar” som varar upp till 2 min. Utlöses av aktivering av ansiktsmusklerna (tvättning, rakning, tuggning, blåst). Ofta “triggerzon” som utlöser huggsmärta vid beröring i ansiktshuden eller munslemhinnan. Normalt neurologstatus men eventuellt patologisk kornealreflex. Lätt sensibilitetsstörning är vanlig hos opere­rade patienter.

Utredning

Typiska symtom vid idiopatisk trigeminusneuralgi utan bortfallssymtom kräver ingen vidare utredning. Förstagångs­insjuknande bör utredas av neurolog och följas upp via neurologmottagning. Patienter med bortfalls-symtom, bilaterala symtom eller ålder ≤40 bör utredas med MR samt följas upp hos neurolog.

Behandling

Diskutera med neurolog. Eventuellt insättes tabl Karbamazepin i snabbt stigande dos (i princip tills patienten blir smärtfri eller upplever bi­verkningar). Börja med tabl Karbamazepin 200 mg 0,5 x 2, öka till 1 x 3 inom 4-5 dagar. Kan även ges som mixtur. Oxcarbazepin eller lamotrigin är ett alternativ. Inläggning i svåra fall och allmänpåverkad patient. I dessa fall snabb upptrappning av karbamazepindosen, eventuellt till maxdos redan första dygnet. Neurokirurgisk konsult i refraktära fall för kirurgisk intervention.

ICD-kod: G50.0

Till toppen